Предстоящи курсове

Курс-обучение по:
Курс обучение Домоуправител
Повишаване ефективността на управление на етажната собственост. Домоуправителят - професионалист в работата си. По заявка.
Курс Измерител ел.параметри
Измерване на ел. импеданс, ток,напрежение, съпротивление на заземител, изолация. Нормативна база, оценка на съответствието. По заявка.
Монтьор фотоволтаици
Монтьор на фотоволаични съоръжения и инсталации.
Енергетик обучение
за енергетик или лице отговорно за енегрообзавеждането. По заявка.
дневни, вечерни и съботно-неделни 0878-203-823

Курс обучение Измерители

Курс Домоуправител


Partners:
SiteGround web hosting
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР
Център за професионално обучение Печат Е-мейл

ЦПО към „ЕЛКБ” ЕООД, с лицензия от НАПОО № 2013121102 и Разрешителни от МИЕТ РД-16-76/21.01.2011 г. и РД-16-217/08.03.2011 г., провежда следните курсове за професионално обучение:

Курсове:

 • Квалификационна група от Іва до Vта по електробезопасност:
 1. според Правилник за безопасност и здраве при работа в ел.уредби на електрически и топлофикационни централи и по ел.мрежи, до и над 1000 V - виж подробности.
 2. според Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V
 3. според Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносните мрежи и хидротехнически съоръжения - виж подробности.
 • Курс обучение "Измерител на електрически параметри" - измерване на импеданс, съпротивление на заземители, изолация, тестване на защитни прекъсвачи, оценка на съответствието.... 
 • Курс обучение "Електротехник/електромонтьор на свободна практика" - създаване на собствена фирма, организиране дейността на фирмата в съответствие с изискванията на Българското законодателство.
 • Работа на височина при извършване на монтажни/ремонтни дейности.
 • Курс обучение "Домоуправител". Повишаване ефективността при пабота на Домоуправителя, професионализма и компетентността -  на 22.10.2019 г.  Запознайте се с програмата на обучение от тук.
   
 • Курс обучение за създаване, изработка, поддръжка и управление на уебсайт - на цената за изработка на един уебсайт ще ви научим как най-бързо да направите и управлявате собствен. Обучението е разпределено в три нива, като още при завършване на първо ниво ще имате собствен сайт и ще можете да го администрирате(управлявате) - виж подробности:
 1. Първо ниво - начинаещи - виж подробности.
 2. Второ ниво - напреднали - виж подробности.
 3. Трето ниво - оптимизация SEO - виж подробности.
 • Курс обучение "Енергетик"  Периодични обучения по НТЕЕ 16-116, Праилниците за безопасност при работа, актуалните наредби, според дейността на фирмата/предприятието/.  - индивидуални и групови. Научете повече от тук.
 • Курс обучение по безопасност и здраве при работа (ЗБУТ) – виж подробностиспоред ЗЗБУТ

Обучението може да се проведе в Учебният център или на работното място и завършва с издаване на валидно удостоверение, Сертификат. Обучение се прави в цялата страна. Провеждат се и изпити онлайн /по интернет/.

Цените се определят в зависимост от броя на обучаваните (над 5 души - отстъпки), допълнителни отстъпки при всяко следващо обучение или ползване на друга услуга.

 

Свържете се с нашия УЧЕБЕН ЦЕНТЪР.

обратно в Начало

mw_joomla_logo1