Предстоящи курсове

Курс-обучение по:
Курс Измерител ел.параметри
Измерване на ел. импеданс, ток,напрежение, съпротивление на заземител, изолация. Нормативна база, оценка на съответствието. По заявка.
Курс обучение Домоуправител
Повишаване ефективността на управление на етажната собственост. Домоуправителят - професионалист в работата си. По заявка.
Енергетик обучение
за енергетик или лице отговорно за енегрообзавеждането. По заявка.
Монтьор фотоволтаици
Монтьор на фотоволаични съоръжения и инсталации.
дневни, вечерни и съботно-неделни 0878-203-823

Partners:
SiteGround web hosting
Табели и знаци безопасност при работа
Табели и знаци

Табели и знаци за обезопасяване на работното място се изискват от  Правилниците за безопасност при работа с електрообзавеждането; в електрически и неелектрически уредби и по Наредба № РД-7/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и здраве при работа.
Собствениците на електрически и неелектрически уредби са задължени да поставят заграждения, табели и знаци на опасните участъци при организиране на работата с наряд; нареждане или по реда на текущата експлоатация.

Табелите биват:

  • Предупреждаващи табели - с размери 280 х 200 мм, черен надпис върху жълт фон./пример 1/
  • Забраняващи табели - с размери 220 х 150 мм, бял надпис върху червен фон./пример 2/
  • Разрешаващи табели - с размери 250 х 250 мм, черен надпис върху бял  и зелен фон./пример 3/

Знаците биват:

  • Забранителни знаци - с кръгла форма, черна пиктограма/символ, рисунка/ на бял фон с червена ограждаща и диагонална линия./пример 4/
  • Предупредителни знаци - с триъгълна форма, черна пиктограма на жълт фон с черна ограждаща линия./пример 5/
  • Задължителни знаци - с кръгла форма, бяла пиктограма на син фон./пример 6/
  • Знаците за авариен изход или първа помощ - имат правоъгълна или квадратна форма, бяла пиктограма на зелен фон./пример 7/
  • Противопожарните знаци - имат правоъгълна или квадратна форма, бяла пиктограма на червен фон./пример 8/

Пример 1

tabeli1

Пример 2

tabeli5tabeli6tabeli7

Пример 3

tabeli8tabeli9tabeli10

Пример 4

znak1znak2      

Пример 5

znak5znak6znak7

Пример 6

znak8znak9znak10