Предстоящи курсове

Курс-обучение по:
Курс обучение Домоуправител
Повишаване ефективността на управление на етажната собственост. Домоуправителят - професионалист в работата си. По заявка.
Курс Измерител ел.параметри
Измерване на ел. импеданс, ток,напрежение, съпротивление на заземител, изолация. Нормативна база, оценка на съответствието. По заявка.
Енергетик обучение
за енергетик или лице отговорно за енегрообзавеждането. По заявка.
Монтьор фотоволтаици
Монтьор на фотоволаични съоръжения и инсталации.
дневни, вечерни и съботно-неделни 0878-203-823

Partners:
SiteGround web hosting
Табели и знаци

Табели и знаци за обезопасяване на работното място се изискват от  Правилниците за безопасност при работа с електрообзавеждането; в електрически и неелектрически уредби и по Наредба № РД-7/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и здраве при работа.
Собствениците на електрически и неелектрически уредби са задължени да поставят заграждения, табели и знаци на опасните участъци при организиране на работата с наряд; нареждане или по реда на текущата експлоатация.

Табелите биват:

  • Предупреждаващи табели - с размери 280 х 200 мм, черен надпис върху жълт фон./пример 1/
  • Забраняващи табели - с размери 220 х 150 мм, бял надпис върху червен фон./пример 2/
  • Разрешаващи табели - с размери 250 х 250 мм, черен надпис върху бял  и зелен фон./пример 3/

Знаците биват:

  • Забранителни знаци - с кръгла форма, черна пиктограма/символ, рисунка/ на бял фон с червена ограждаща и диагонална линия./пример 4/
  • Предупредителни знаци - с триъгълна форма, черна пиктограма на жълт фон с черна ограждаща линия./пример 5/
  • Задължителни знаци - с кръгла форма, бяла пиктограма на син фон./пример 6/
  • Знаците за авариен изход или първа помощ - имат правоъгълна или квадратна форма, бяла пиктограма на зелен фон./пример 7/
  • Противопожарните знаци - имат правоъгълна или квадратна форма, бяла пиктограма на червен фон./пример 8/

Пример 1

tabeli1

Пример 2

tabeli5tabeli6tabeli7

Пример 3

tabeli8tabeli9tabeli10

Пример 4

znak1znak2      

Пример 5

znak5znak6znak7

Пример 6

znak8znak9znak10