Предстоящи курсове

Курс-обучение по:
Курс обучение Домоуправител
Повишаване ефективността на управление на етажната собственост. Домоуправителят - професионалист в работата си. По заявка.
Курс Измерител ел.параметри
Измерване на ел. импеданс, ток,напрежение, съпротивление на заземител, изолация. Нормативна база, оценка на съответствието. По заявка.
Енергетик обучение
за енергетик или лице отговорно за енегрообзавеждането. По заявка.
Монтьор фотоволтаици
Монтьор на фотоволаични съоръжения и инсталации.
дневни, вечерни и съботно-неделни 0878-203-823

Курс обучение Измерители

Курс Домоуправител


Partners:
SiteGround web hosting
Обучение по ЗБУТ на членовете на КУТ и ГУТ, лицата провеждащи инструктажи
Курс-обучение по ЗБУТ

zbutЗадължителните периодични обучения по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. и Наредба № 4 /03.11.1998 г. за членовете на КУТ и ГУТ, длъжностните лица по безопасност и здраве при работа, лицата провеждащи инструктажи, ръководни кадри - дават възможност да се усвоят знания и умения за преценяване рисковете на работната среда, за предприемане на превантивни мерки за избягването и отстраняването им, за гарантиране защитата на живота, здравето и работоспособността на работещите.

Придобиване знания за действия при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ. Разглеждат се специфични понятия от нормативни актове, стандарти, правила и методи за преценка и анализ на възможните опасности в работна среда, познаване на пожарната опасност на обектите, видове травми и оказване на долекарска помощ.

ОБУЧЕНИЕТО СЕ ИЗВЪРШВА по ПРОГРАМА, разработена от Учебния център и одобрена от РАБОТОДАТЕЛЯ за конкретните:

       - работно място

       - дейност на фирмата

       - нормативни изисквания

В края на обучението по ЗБУТ курсистите ще

ЗНАЯТ:

  • терминологията за здравословни и безопасни условия на труд(ЗБУТ); задълженията на работодателите за осигуряване на безопасност и здраве и по отношение на някои категории работещи; различните производствени вредности, оказващи влияние върху човешкия организъм;
  • изискванията за професионален и здравословен риск;
  • различни видове защитни приспособления; средства за сигнализация и маркировка; действието на пожарогасителните апарати.

МОГАТ ДА:

  • определят причините, довели до травматизъм, и начините за оказване на долекарска помощ.
  • работят с нормативни актове; прилагат теоретични знания при решаване на казуси за работната среда;
  • преценяват професионалния и здравен риск;
  • разработват и анализират начини и средства за защита  и ограничение на вредните фактори; извършват самостоятелно преценка на риска на дадено работно място; преценяват пожарната опасност на обектите и да демонстрират работа с пожарагасителни уреди и съоръжения;
  • преценяват травмите и да извършват първична долекарска помощ.

Обучението може да се проведе на работното място или в Учебния център - гр.София, бул. България № 7 и завършва с издаване на валидно удостоверение.

Заявка за индивидуални или групови обучения:

- тел.: 02-850-41-34, 0878-203-823, 0889-203-823

- Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

bezopasnost-i-zdrave-pri-rabota