Предстоящи курсове

Курс-обучение по:
Курс обучение Домоуправител
Повишаване ефективността на управление на етажната собственост. Домоуправителят - професионалист в работата си. По заявка.
Курс Измерител ел.параметри
Измерване на ел. импеданс, ток,напрежение, съпротивление на заземител, изолация. Нормативна база, оценка на съответствието. По заявка.
Монтьор фотоволтаици
Монтьор на фотоволаични съоръжения и инсталации.
Енергетик обучение
за енергетик или лице отговорно за енегрообзавеждането. По заявка.
дневни, вечерни и съботно-неделни 0878-203-823

Partners:
SiteGround web hosting
Обучение по Наредба 16-116 НТЕЕ
Обучение по НТЕЕ

Наредба № 16-116 се прилага за електрически уредби и мрежи с напрежение до 220 кV, осветителни уредби, кондензаторни уредби, акумулаторни уредби и други електрически съоръжения, елементи на енергообзавеждането. Наредбата не се прилага за електрическите уредби, мрежи и съоръжения на енергийните предприятия, които се експлоатират по Наредба № 9 от 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи.

Обслужване и експлоатация на енергообзавеждането на потребителите на електрическа енергия се извършва от технически подготвен персонал, в съответствие с изискванията на Наредба № 16-116 от 08.02.2008 г. за техническата експлоатация на енергообзавеждането /НТЕЕ/.

Периодичните обучения по НТЕЕ 16-116, на персонала обслужващ енергообзавеждането, се провеждат на:

- три години за ръководния персонал

- две години за изпълнителския персонал

Потребителите с електрически уредби и съоръжения до 1000 V, които не извършват производствена дейност и нямат назначен енергетик, могат да възложат задълженията му на лице от управленския персонал, преминало обучение и проверка на знанията по НТЕЕ 16-116.

 

Учебният център при ЕЛКБ ЕООД провежда индивидуални и групови обучения  по заявка от клиента, в офиса на бул. България № 7 или на работното място.

Обучението по обслужване и техническа експлоатация на енергообзавеждането е съобразено с условията на труд на обучаваните лица, завършва с проверка на знанията и издаване на валидно удостоверение. Може да се проведе съвместно с обучение по Правилника за безопасност при работа с електрообзавеждането за продължаване срока/придобиване/ на квалификационна група.

Заявка за провеждане на обучение и допълнителна информация можете да получите на:

- тел.: 02-850-41-34, 0878-203-823

- mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Skype: ELKBEOOD

- София, бул. България № 7

zashtitno-zazemiavane