Предстоящи курсове

Курс-обучение по:
Курс обучение Домоуправител
Повишаване ефективността на управление на етажната собственост. Домоуправителят - професионалист в работата си. По заявка.
Курс Измерител ел.параметри
Измерване на ел. импеданс, ток,напрежение, съпротивление на заземител, изолация. Нормативна база, оценка на съответствието. По заявка.
Енергетик обучение
за енергетик или лице отговорно за енегрообзавеждането. По заявка.
Монтьор фотоволтаици
Монтьор на фотоволаични съоръжения и инсталации.
дневни, вечерни и съботно-неделни 0878-203-823

Partners:
SiteGround web hosting
лични данни политика ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Понеделник, 04 Ноември 2019 19:06

Политика за работа с лични данни, обработка и съхранение. 

 1. Лични данни: събирани, обработвани и съхранявани от ЦПО при ЕЛКБ ЕООД.
  1. 1.Вид: три имена, ЕГН, длъжност, месторабота, месторождение, придобита квалификационна група, придобита степен на професионална квалификация, копие на диплома/свидетелство/удостоверение за професионална квалификация, лична електронна поща.
  2. 2.Засегнати лица – обучавани от ЦПО при ЕЛКБ ЕООД; служители и лектори.
  3. 3.Цел:
   1. 3.1.придобиване на документ за професионално обучение – сертификат; удостоверение за придобита квалификационна група; удостоверение за обучение по ЗБУТ; удостоверение за професионално обучение; свидетелство за професионално обучение.
   2. 3.2.Трудов или граждански договор с ЦПО при ЕЛКБ ЕООД.
 2. Начин на предоставяне:
  1. 1.На хартиен носител: лично, с информирано съгласие, на упълномощен служител на ЦПО при ЕЛКБ ЕООД.
  2. 2.В електронен вариант: лично или от служител на работодателя, с право да обработва лични данни.
 3. Служители на ЦПО при ЕЛКБ ЕООД, чиито служебни задължения налагат достъп до лични данни:
  1. 1.Технически сътрудник – работа с електронната система на НАПОО; издаване на документи на обучаваните лица; поддържане и работа с регистри; унищожаване на документи.
  2. 2. Лектор – работа с документи: протоколи, тестове, удостоверения, сертификати, свидетелства.
 4. Срок за съхранение:
  1. 1.Сертификат – до качване на данните в електронната система на НАПОО, но не по късно от 31. Януари на годината след провеждане на обучението
  2. 2.Удостоверение за придобита квалификационна група – до изтичане срока на валидност, съгласно нормативните документи.
  3. 3.Удостоверения, сертификати за професионално обучение, съгласно изискванията на НАПОО.
Последно променен на Понеделник, 04 Ноември 2019 19:23