Предстоящи курсове

Курс-обучение по:
Курс Измерител ел.параметри
Измерване на ел. импеданс, ток,напрежение, съпротивление на заземител, изолация. Нормативна база, оценка на съответствието. По заявка.
Курс обучение Домоуправител
Повишаване ефективността на управление на етажната собственост. Домоуправителят - професионалист в работата си. По заявка.
Енергетик обучение
за енергетик или лице отговорно за енегрообзавеждането. По заявка.
Монтьор фотоволтаици
Монтьор на фотоволаични съоръжения и инсталации.
дневни, вечерни и съботно-неделни 0878-203-823

Курс обучение Измерители


Partners:
SiteGround web hosting
Програма Уебсайт - І ниво

П Р О Г Р А М А

Курс - обучение: Изработка на собствен Уеб сайт  бързо, красиво и с всички необходими функции - І ниво начинаещи

№ по ред

Модул

Часове

1.

Общи понятия. Въведение в HTML.

1

2.

Хостинг

-          Въведение в темата

-          Видове

-          Предимства и недостатъци

-          Избор

3

3.

Създаване на база данни

-          Въведение

-          Практика

2

4.

FTP сървър

-          Въведение, предназначение

-          Видове, избор

-          Инсталиране

-          Работа със сървъра – практика

3

5.

Пакети за инсталиране

-          Видове, предимства и недостатъци

-          Избор и инсталация

-          Практика

4

6.

Уеб сайт – съдържание и съставни части

-          Шаблони

-          Секции и категории

-          Модули

-          Компоненти

-          Статии

-          Мултимедия

-          Практика

4

7.

Настройки, дизайн, обработка

-          Настройки

-          Оформяне на структурата

-          Обработка

-          Създаване на секции, категории, модули, статии и др.

-          Създаване на връзки, външни и вътрешни

Практически занятия

6

8.

Фото обработващи програми

-          Видове, основни понятия

-          Възможности

-          Работа с програмите

-          Практически занятия

6

9.

Изработка на собствен Уеб сайт, дискусия, консултации

Получаване на сертификат за завършен курс

2

Общо учебни часа: 30