Предстоящи курсове

Курс-обучение по:
Курс Измерител ел.параметри
Измерване на ел. импеданс, ток,напрежение, съпротивление на заземител, изолация. Нормативна база, оценка на съответствието. По заявка.
Курс обучение Домоуправител
Повишаване ефективността на управление на етажната собственост. Домоуправителят - професионалист в работата си. По заявка.
Енергетик обучение
за енергетик или лице отговорно за енегрообзавеждането. По заявка.
Монтьор фотоволтаици
Монтьор на фотоволаични съоръжения и инсталации.
дневни, вечерни и съботно-неделни 0878-203-823

Курс обучение Измерители


Partners:
SiteGround web hosting
Квалификационна група електробезопасност до 1000 V

kvalifikacionna-grupa-do-1000-vИндивидуални и групови обучения за придобиване, потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност от първа до пета, се провеждат всеки ден, след предварителна заявка.

Курсове за квалификационна група се организират на място удобно за обучаваните или в Учебния център на бул. България 7.

Обучението за придобиване, удължаване срока на валидност на удостоверение за квалификационна група по електробезопасност е в съответствие с изискванията на Правилника за безопастост и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, длъжността и квалификацията на обучавания.

Програмата за обучение по електробезопасност се подготвя от Учебния център и се одобрява от възложителя, обучаваните получават валидно удостоверение за придобита квалификационна група и материали от обучението в електронен вариант.

Максималните срокове на валидност, според Правилника за безопасност и здраве при работа по  електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, са: за изпълнителския персонал две години, за ръководен персонал три години.

ЦПО при ЕЛКБ притежава, изискваната за провеждане на обучение Лицензия № 2013121102 от НАПОО.

Разгледайте и останалите текущи курсове и обучения по професионално направление "Електротехника и енергетика", провеждани в учебния център.

elektrobezopasnost