Предстоящи курсове

Курс-обучение по:
Курс обучение Домоуправител
Повишаване ефективността на управление на етажната собственост. Домоуправителят - професионалист в работата си. По заявка.
Курс Измерител ел.параметри
Измерване на ел. импеданс, ток,напрежение, съпротивление на заземител, изолация. Нормативна база, оценка на съответствието. По заявка.
Монтьор фотоволтаици
Монтьор на фотоволаични съоръжения и инсталации.
Енергетик обучение
за енергетик или лице отговорно за енегрообзавеждането. По заявка.
дневни, вечерни и съботно-неделни 0878-203-823

Partners:
SiteGround web hosting
Курс - обучение Енергетик

enerhetikУчебният център при ЕЛКБ ЕООД, организира и провежда задължителните периодични обучения по електробезопасност на лицата отговорни за техническата експлоатация на електрообзавеждането/енергетик или персонал с електротехническа подготовка/, според Правилника за безопасност при работа с електрообзавеждането до 1 кV и Наредба 16-116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането. Начало на 09.12.2019 г.

Курсът  е с продължителност в зависимост от формата на обучение - дневни на 09 и 10.12.2019 г. или вечерен от 09.12. до 12.12.2019 г. и включва обучение по:

  • Правилника за безопасност при работа с електрообзавеждането до 1 кV
  • Наредба 16-116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането
  • Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ
  • Табели, знаци и сигнали за безопасност при работа
  • Изготвяне на инструкции, водене на техническа документация в зависимост от дейността на предприятието/фирмата/, организиране на оперативно обслужване и ремонт
  • Правила за оказване на първа долекарска помощ
  • Нормативни изисквания в зависимост от дейността на фирмата/предприятието/

Приключва с проверка на знанията издаване на валидно удостоверение.

Обучението /групово или индивидуално/ може да се проведе на работното място или в офиса на бул. България № 7, след предварителна заявка на:

- тел. 02-850-203-823, 0878-203-823, 0889-203-823

- Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.