Предстоящи курсове

Курс-обучение по:
Курс обучение Домоуправител
Повишаване ефективността на управление на етажната собственост. Домоуправителят - професионалист в работата си. По заявка.
Курс Измерител ел.параметри
Измерване на ел. импеданс, ток,напрежение, съпротивление на заземител, изолация. Нормативна база, оценка на съответствието. По заявка.
Монтьор фотоволтаици
Монтьор на фотоволаични съоръжения и инсталации.
Енергетик обучение
за енергетик или лице отговорно за енегрообзавеждането. По заявка.
дневни, вечерни и съботно-неделни 0878-203-823

Курс обучение Измерители

Курс Домоуправител


Partners:
SiteGround web hosting
Управление на проекти
Курс - обучение Домоуправител ПДФ Печат Е-мейл

domoupravitel-profesionalen"Домоуправител" - компетентност, професионализъм, доверие.

Продължителност: - 2 дни - интензивен; 

                                              - 22-23.10.2019 г.                   

Цел: Повишаване ефективността при работа на Домоуправителите. Участниците в обучението ще получат основни теоретични познания и умения за управление на етажна собственост, ще се запознаят с действащата нормативна база, с особеностите при изпълнение на проекти по оперативни програми, които ще им помогнат успешно да кандидатстват за финансиране.


По време на курса лекторите ще отговарят на конкретни въпроси, свързани с управление на етажната собственост.

Завършилите курса ще могат: да управляват професионално етажна собственост, да изготвят и водят документацията по ЗУЕС, да изготвят проекти по оперативни програми, финансирани със средства от Европейския съюз и различни държавни институции.

Такса за обучение 280 лв. с ДДС . В ценатаса включени: учебни материали, топли напитки.

Заявка за участие: За допълнителна информация и заявки за участие се свържете с нас. Други текущи курсове и обучения.

 

Програма:

Ден 1

Тема

08:30 – 09:00

Регистрация на участниците

09:00 – 09:30

Представяне; Споделяне на очакванията на участниците и обсъждане на целите на обучението

09:30 – 10:30

Модул 1: Въведение в нормативната база

Действащи закони и наредби;

10:30 – 10:45

Кафе-пауза

10:45 – 12:30

Модул 2: Закон за управление на етажната собственост

Запознаване

Приложение

Документи по Закона за управление на етажната собственост

Дискусия

12:30 – 13:00

Обедна почивка

13:00 – 14:00

Модул 3: Закон за собствеността

Запознаване

Приложение

Дискусия

14:00 - 14:45

Модул 4: Правилници

Правилник за устройството, реда и надзора в етажната собственост.

Правилник за вътрешния ред

Книга на собствениците

14:45 – 15:00

Кафе-пауза

15:00 – 15:45

Модул 5: Наредба № 3 за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост.

15:45 – 16:15

Дискусия

Ден 2

 

09:00 – 10:30

Модул 6: Счетоводство и каса. Финансиране.

Организиране

Документация

Отчетност и контрол

10:30 – 10:45

Кафе-пауза

10:45 – 12:30

Модул 7: Комуникация с граждани

Ефективна комуникация

Управление на конфликти - същност на конфликта, видове конфликти, разрешаване на конфликти

Разрешаване на проблеми и вземане на решение

12:30 – 13:00

Обедна почивка

13:00 – 14:00

Модул 8: Комуникация с институции и фирми

Общински

Държавни

Частни

14:00 – 14:45

Модул 9: Организиране и възлагане на поръчки

Запитване за оферти

Одобряване на оферти - критерии

Договор за изпълнение на поръчка

14:45 – 15:00

Кафе-пауза

15:00 – 16:15

Модул 10: Кандидатстване по Оперативни програми и проекти

Общински, държавни, европейски

16:15 – 16:45

Дискусия

Ден 3

 

9:00 - 10:30 Модул 11: Често срещани проблеми при управление на етажната собственост
10:30 - 10:45 Кафе-пауза
10:45 - 12:30

Модул 12: Практически занятия

Работа с документи

12:30 - 13:00 Обедна почивка
13:00 - 14:45

Модул 12: Практически занятия

Работа с институции и фирми

Работа с граждани

14:45 - 15:00 Кафе-пауза
15:00 - 16:00 Модул 14: Актуални новини
16:00 - 16:45 Дискусия. Оценка на обучението. Връчване на сертификати.