Предстоящи курсове

Курс-обучение по:
Курс обучение Домоуправител
Повишаване ефективността на управление на етажната собственост. Домоуправителят - професионалист в работата си. По заявка.
Курс Измерител ел.параметри
Измерване на ел. импеданс, ток,напрежение, съпротивление на заземител, изолация. Нормативна база, оценка на съответствието. По заявка.
Енергетик обучение
за енергетик или лице отговорно за енегрообзавеждането. По заявка.
Монтьор фотоволтаици
Монтьор на фотоволаични съоръжения и инсталации.
дневни, вечерни и съботно-неделни 0878-203-823

Курс обучение Измерители

Курс Домоуправител


Partners:
SiteGround web hosting
 
 
 
Лиценз № 2013121102

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ -

 

 

     Учебният център на "ЕЛКБ" ЕООД,

 лицензиран от Министерството на икономиката,

енергетиката и туризма РД-16-76/21.04.2011 г,

провежда курсове за професионално обучение.

obuchenie

 Обучението за квалификационна група по

електробезопасност до и над 1 кV

се провежда в Учебния център или на

работното място и завършва с изпит /тест/ и

издаване на валидно удостоверение.

    Индивидуални и групови обучения.

    Манекен под наем  /с инструктор/.

Периодични обучения ЗБУТ. ...........

 

Органът за контрол /сертифициран от БСА/

 извършва коректни и прецизни измервания в

 най-кратък срок на територията на страната,

страните в Европейския съюз и извън него.

ured3

 Тестване на електрически инсталации до и

над 1000 V /импеданс, заземители, изолация,

 защитни прекъсвачи/.

   Измерване фактори на работната среда

 химични и физични /микроклимат, осветеност,

 шум в работна и околна среда, прах,

 химични агенти/.

     Вентилационни и климатични инсталации.

 

ТАБЕЛИ И

 

 

 
 
 
 

1.Изработване на табели и знаци, според

изискванията за здравословни и безопасни

условия на труд

tabeli

за обезопасяване на работното място.

2.Табели за работа в електрически и 

неелектрически уредби и съоръжения.  

 3.Надписи, табели и знаци - по поръчка,

според изискване на клиента.

 

1.Абонаментно техническо обслужване

според Правилника за безопасност и здраве 

при работа с електрообзавеждането.

specialist pod naem

2.Договор с квалифициран енергетик.

3.Гаранционен период за извършените

ремонти.

4.Инструктажи, обучение за квалификационна

група

5.Измерване на Ел.параметри и Фактори на

работната среда.......